Ερευνητικά Έργα

Αναγνωρίζουμε ανάγκες, σχεδιάζουμε λύσεις και υλοποιούμε λογισμικό που βοηθάει στην μελλοντική ανάπτυξη.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Η Cytech συμμετέχει σε ερευνητικά έργα που στοχεύουν στη χρήση τεχνολογίας αιχμής για την παραγωγή λύσεων για προβλήματα της σύγχρονης ζωής. Η Cytech συνεργάζεται με άλλες εταιρείες και ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό για τα έργα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνήθως χρηματοδοτεί αυτά τα ερευνητικά έργα.
https://www.cytechmobile.com/wp-content/uploads/2022/09/cytech-security-from-attachs.jpg

Mirage

Αυτοματοποιημένη ανίχνευση, ειδοποίηση και μετριασμός επιθέσεων δρομολόγησης Διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο, ως ολοκληρωμένη υπηρεσία

Ημερομηνία έναρξης: Ιούλιος 2020

Υπεύθυνος έργου: ICS Forth – Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Β’ Κύκλος 2014-2020 (ΕΠΑΝΕΚ) – Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Συμφωνίας Σύμπραξης και Συνεργασίας (ΕΣΠΑ) 2014-2020

Το έργο «MIRAGE» (Mitigation of Internet Routing Attacks Global and Efficiently) επικεντρώνεται στον πραγματικό και πλήρως αυτοματοποιημένο εντοπισμό και μετριασμό των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο κατά του πρωτοκόλλου δρομολόγησης μεταξύ τομέων του Διαδικτύου (BGP), το οποίο είναι το τυποποιημένο πρωτόκολλο δρομολόγησης πακέτων πληροφοριών και διαφημίσεων μεταξύ διαφορετικών δικτύων.

Περισσότερες πληροφορίες: https://mirageproject.net

Career 4.0

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 100 % / Πρόγραμμα Erasmus

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 100 % / Πρόγραμμα Erasmus+

Ημερομηνία έναρξης: Σεπτέμβριος 2019

Υπεύθυνος έργου: Πανεπιστήμιο Ruhr Bochum Institute for Work Science

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη μιας ψηφιακής πλατφόρμας που προωθεί τη συνεργατική, στοχαστική και ευέλικτη μάθηση μεταξύ των νέων και των διαμεσολαβητών/ μέντορων μάθησης. Η πλατφόρμα μάθησης εξασφαλίζει άμεση επικοινωνία, ανατροφοδότηση και ευελιξία στο μαθησιακό περιεχόμενο και συνεχή διαχείριση έργου όλων των δραστηριοτήτων υλοποίησης.

Περισσότερες πληροφορίες: https://career4.eu

https://www.cytechmobile.com/wp-content/uploads/2022/09/cytech-career-4.jpg
https://www.cytechmobile.com/wp-content/uploads/2022/09/cytech-infant-cribs.jpg

xVlepsis

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ) – Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Συμφωνίας Σύμπραξης και Συνεργασίας (ΕΣΠΑ) 2014-2020

Ημερομηνία Έναρξης: Ιούλιος 2018

Υπεύθυνος έργου: ICS Forth – Computational BioMedicine Lab (CBML)

Το έργο xVLEPSIS αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος συναγερμού για την ανίχνευση πιθανών παθολογικών καταστάσεων σε βρέφη ενώ βρίσκονται στην κούνια τους. Το σύστημα παρακολουθεί τα ζωτικά σημεία του μωρού και ειδοποιεί τους γονείς, ή/και τον γιατρό εάν χρειάζεται, μέσω ειδοποιήσεων σε smartphone ή/και smartwatch.

Περισσότερες πληροφορίες: https://xvlepsis.gr

Career AI

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 100 % / Πρόγραμμα Erasmus

Ημερομηνία έναρξης: Μάιος 2022

Υπεύθυνος έργου: Πανεπιστήμιο Ruhr Bochum Institute for Work Science

Το έργο αφορά την ανάπτυξη ενός ευφυούς βοηθού μάθησης για την πλατφόρμα Career 4.0 που θα διευκολύνει, θα βελτιώσει και θα προσαρμόσει τη μαθησιακή διαδικασία που εισάγει η πλατφόρμα στις ατομικές ανάγκες κάθε εμπλεκόμενου μέρους Ο βοηθός μάθησης θα χρησιμοποιήσει ως δεδομένα εισόδου το ψηφιακό αποτύπωμα της μαθησιακής διαδικασίας (Statistical Data – SD), καθώς και τις δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξει κάθε συμμετέχων (Personal Development Plan – PDP), και θα εφαρμόσει την προσέγγιση της συλλογιστικής βάσει περιπτώσεων (CBR), μια τεχνική επίλυσης προβλημάτων τεχνητής νοημοσύνης (AI), που καθοδηγεί όλους τους ενδιαφερόμενους στη διαδικασία μάθησης προσαρμοζόμενο συνεχώς στις δικές τους ανάγκες

https://www.cytechmobile.com/wp-content/uploads/2022/10/cytech-career-ai.jpg
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image