Η Cytech υλοποίησε την πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού PLF

Ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία που αποφάσισε να χρησιμοποιήσει η ανθρωπότητα για να αντιμετωπίσει την πανδημία του COVID-19 είναι η Φόρμα Εντοπισμού Επιβάτη (PLF). Αυτό είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα ικανό να αποθηκεύει τα δεδομένα των επιβατών και να τα χρησιμοποιεί προκειμένου να βοηθήσει τις αρχές να αποφασίσουν σχετικά με τα επείγοντα μέτρα που πρέπει να λάβουν για τον περιορισμό της πανδημίας. Για παράδειγμα, όταν επιβάτες προέρχονται από χώρα με υψηλό ποσοστό θετικών κρουσμάτων Covid-19, οι αρχές έχουν τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ώστε να δίνουν τις σωστές οδηγίες ή να επιβάλλουν επείγοντα μέτρα.

Κάποιες χώρες προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν το παραπάνω πρόβλημα εφαρμόζοντας τα δικά τους συστήματα με ανάμεικτα αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως αναγνώρισε την ανάγκη για αντιμετώπιση του προβλήματος με πιο κεντρικό τρόπο για τις χώρες της Ευρώπης. Οπότε, αποφασίστηκε η κατασκευή ενός κεντρικού συστήματος που θα υποστηρίζει όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες καθιστώντας την ανταλλαγή πληροφοριών πιο άμεση και αποδοτική.

Η Cytech είχε ήδη αναπτύξει το Ελληνικό σύστημα PLF, το οποίο ήταν το πρώτο τέτοιο σύστημα στην Ευρώπη, και επιλέχθηκε να υλοποιήσει το Ευρωπαϊκό βάσει της προηγούμενης εμπειρίας της, καθώς και της ικανότητας της να κατασκευάζει πολύπλοκα συστήματα και να τα θέτει σε παραγωγική λειτουργία άμεσα και αποδοτικά. Η διάρκεια του έργου ήταν τέσσερις μήνες και παρήγαγε ένα σύστημα που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες κάθε Ευρωπαϊκής χώρας που επιθυμεί να το υιοθετήσει. Φιλοδοξία του είναι να αντικαταστήσει τις εθνικές πλατφόρμες PLF και να μειώσει το συνολικό κόστος συντήρησης και επέκτασης τους για τις χώρες της Ε.Ε.

Share