Η Cytech υλοποίησε την εφαρμογή Ιχνηλάτησης Κρουσμάτων COVID-19 για την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και συγκεκριμένα η Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη,για την αντιμετώπιση και διασφάλιση του περιορισμού της διασποράς του COVID-19, και την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας μέσω της λήψης προληπτικών μέτρων, ανέθεσε στην Cytech να υλοποιήσει μια εφαρμογή ιχνηλάτησης κρουσμάτων του κορονοϊού.

Η εφαρμογή αυτή έχει σαν σκοπό την καταγραφή και διαχείριση της πληροφορίας σχετικά με τα κρούσματα Covid-19 και τις στενές τους επαφές. Το έργο χωρίστηκε σε δύο μέρη:

  • το πρώτο περιλάμβανε την υλοποίηση της φόρμας, η οποία συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ιχνηλάτες της ΓΓΠΠ μέσω web και
  • το δεύτερο περιλάμβανε την υλοποίηση του μηχανισμού επεξεργασίας τών πληροφοριών των κρουσμάτων και την παραγωγή αναφορών με στόχο την άρτια παρακολούθηση της διαδικασίας ιχνηλάτησης των κρουσμάτων.

Η υιοθέτηση ενός ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλάτησης αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας της μείωσης της διάδοσης του ιού στη χώρα. Επίσης, επιτάχυνε την διαδικασία και πέτυχε την άμεση και έγκαιρη παρακολούθηση των κρουσμάτων και των στενών επαφών τους.

Share