Η Cytech υλοποίησε την εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Απογραφικών Δελτίων για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

The aim of the project was to create and install an electronic platform for the collection, processing, storage and transfer of indicator data, including the data of individual participants in the Merchant Marine Academies. The use of this platform will result in ensuring the updating of the NSRF 2014-2020 Integrated Information System with the necessary data and the smooth financing of the actions of the European Social Fund, and specifically, the co-financed actions “Training of unemployed seafarers and provision of professional certification” and “Internship of Merchant Marine Academies students for the fulfillment of their 1st sea training voyage”. The project’s duration was 6 months, the application was implemented using the latest technologies and was installed in the cloud infrastructure of the Ministry, in order to achieve its seamless and optimal operation.

Share