Έναρξη Έργου – Career Intelligence για νέους ενήλικες

Η Cytech είναι περήφανη που συμμετέχει στο νέο έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε συνεργασία με επιστήμονες του Bochum στο Πανεπιστήμιο του Ruhr και άλλους ερευνητές από πολλές χώρες της ΕΕ. Στο έργο αυτό, η τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) έρχεται να υποστηρίξει τους νέους στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό.

Μια Ευρωπαϊκή ομάδα, με επικεφαλής το Institute of Work Science στο Ruhr-Universität Bochum (RUB), ερευνά πώς η τεχνητή νοημοσύνη (AI) μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα τους νέους στην ανάπτυξη επαγγελματικών προοπτικών και στον προγραμματισμό της σταδιοδρομίας τους. Η Cytech είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός ευφυούς βοηθού μάθησης για την πλατφόρμα Career 4.0. Αυτός ο βοηθός θα διευκολύνει, θα βελτιώσει και θα προσαρμόσει τη διαδικασία μάθησης στις ατομικές ανάγκες κάθε εμπλεκόμενου μέρους με την εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Το έργο περιλαμβάνει επίσης την προώθηση της επιχειρηματικής σκέψης και δράσης σε πρώιμο στάδιο. Το «Career Intelligence» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και θα έχει διάρκεια δυόμισι χρόνια. Το έργο βασίζεται στα αποτελέσματα του έργου της ΕΕ «Career 4.0» που βραβεύτηκε ως έργο βέλτιστης πρακτικής από την ΕΕ. Σε αυτό το έργο, η Cytech ανέπτυξε μια πλατφόρμα μάθησης που προωθεί την επιχειρηματική σκέψη και δράση μεταξύ των νέων, καθώς και τις ψηφιακές τους δεξιότητες πέρα ​​από τα εθνικά σύνορα στην Ευρώπη.

Η εκκίνηση του «Career Intelligence» έγινε με την συνάντηση της ομάδας έργου που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Cytech στο Ερευνητικό και Τεχνικό Ινστιτούτο Κρήτης, στα τέλη Ιουλίου 2022. (28-29 Ιουλίου 2022). Η συνάντηση πέτυχε μια σειρά στόχων, όπως η γνωριμία και η δημιουργία του δικτύου του έργου, ο σχηματισμός της ομάδας καθοδήγησης του έργου και της συμβουλευτικής επιτροπής, ο καθορισμός των ευθυνών, η εξήγηση των συγκεκριμένων διαδικασιών και μεθόδων εργασίας στο έργο, ο καθορισμός του χρονοδιαγραμμάτος και του σχεδίου εργασίας, καθώς και ο προγραμματισμός των επακόλουθων συναντήσεων και των πιο σημαντικών δραστηριοτήτων του έργου, όπως η τεχνική περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας ψηφιακής εκμάθησης με τα προτεινόμενα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, και άλλα.

Το IAW στο Μπόχουμ είναι ο κύριος εταίρος του έργου και η Cytech είναι ένας από τους εταίρους που συμμετέχουν. Εκτός από την εταιρεία μας και το Πανεπιστήμιο του Μπόχουμ, στο έργο συμμετέχουν και οι ακόλουθοι φορείς :

  • TURUN YLIOPISTO (Πανεπιστήμιο Turku – Φινλανδία)
  • Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Pécs, Pécs-Baranya – Ουγγαρία)
  • Gabrovo Chamber of Commerce & Industry, Εμπορικό και Βιομηχανικό Ινστιτούτο Gabrovo – Βουλγαρία
  • ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης – Ελλάδα)

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Share